ძიება
N2Xh FE 180

კოდი: N2Xh FE 180
სტანდარტი: TS HD 604 S1, VDE 0276
კონსტრუქცია: 1-მყარი ან დაშლილი სპილენძის გამტარი 2-მიკას ფირი 3-ჯვარისებრი დამაკავშირებელი პოლიეთილენი (XLPE) 4-ჰალოგენისგან თავისუფალი (HFFR) შემავსებელი 5-ჰალოგენისგან თავისუფალი (HFFR) გარე გარსი
გამოყენება: გამოიყენება ქარხნების, სასტუმროების, სკოლების, გვირაბების, მაღალი კონსტრუქციების, საავადმყოფოების ელექტროსადგურების, მონაცემთა დამუშავების ცენტრების, ბიზნეს ცენტრების ტერიტორიაზე, სადაც ხანძრის საფრთხე არსებობს.
ტექნიკური მონაცემები: მინ. დრეკადობის რადიუსი 15xD, მაქსიმ. საოპერაციო ტემპერატურა: 90 ° C
მაქსიმ. მოკლე ჩართვის ტემპერატურა: 250 ° C
განსაზღვრული ძაბვა: 0.6 / 1 კვ