ძიება
YVZ2V (TS) NYRY (IEC,VDE)2

კოდი: YVZ2V (TS) NYRY (IECVDE)
სტანდარტი: TS IEC 60502-1, VDE 0271
კონსტრუქცია: 1-სპილენძის გამტარი 2-PVC იზოლაცია3- შემავსებელი 4-გალვანზებული ხვეული ფოლადის მავთული 5-პოლიესტერის ფირი 6-PVC გარე გარსი
გამოყენება: ვარგისიანია ადგილებში, სადაც მექანიკური დაზიანების შესაძლებლობაა. შეიძლება განთავსდეს გარე, შიდა, მიწისქვეშა და განლაგებით. მოთხოვნის შემთხვევაში შეიძლება წარმოიქმნას მარილიანი გარემოს წინააღმდეგობის გაწევა.
ტექნიკური მონაცემები: მინიმალური დრეკადობის რადიუსი 15xD, მაქსიმალური ოპერაციული ტემპერატურა: 70 ° C
მაქსიმ. მოკლე ჩართვის ტემპერატურა <300 mm2 160 ° C, განივი მონაკვეთი> 3002 140 ° C
განსაზღვრული ძაბვა: 0.6 / 1 VK