ძიება
NYM (NVV)

კოდი: NYM (NVV)
სტანდარტი: TS 9759, VDE 0250, IEC 60227, BS 6004, HD 21.4 S2
კონსტრუქცია: 1-მყარი ან დახვეული სპილენძის გამტარი
2-PVC იზოლაცია, 3-PVC შემავსებელი, 4-PVC გარე გარსი
გამოყენება: გამოიყენება საკონტროლო პანელებში და ელექტრო მოწყობილობებში, თაბაშირის ქვეშ, როგორც კონდუქტორობით.
ტექნიკური მონაცემები: მაქსიმ. საოპერაციო ტემპერატურა: 70 ° C
მაქსიმ. მოკლე ჩართვის ტემპერატურა: 160 ° C
განსაზღვრული ძაბვა: 300/500 ვ