ძიება
H05V U H07V U (NYA)

კოდი: H05V-U / H07V-U / (NYA)
სტანდარტი: TS EN 50525-2-31, VDE 0281, IEC 60227, BS6004
კონსტრუქცია: 1-მტკიცე სპილენძის გამტარი
2-PVC იზოლაცია
გამოყენება: მშრალ ოთახებში, ფიქსირებულ სადგურებში, სადისტრიბუციო პანელებში, თაბაშირზე, თაბაშირის ქვეშ და თაბაშირის ზემოთ საიზოლაციო საყრდენებზე.
ტექნიკური მონაცემები: მაქსიმ. საოპერაციო ტემპერატურა: 70 ° C
მაქსიმ. მოკლე ჩართვის ტემპერატურა: 160 ° C
ფასეული ძაბვა: 300/500 ვ, 450/750 ვ